Edicions Salòria, SL li informa que les dades personals formaran part d'un fitxer propietat d'Edicions Salòria,SL amb al finalitat de gestionar les seves compres, peticions, consultes o reclamacions, tant electròniques com postals.

Edicions Salòria, Sl podrà comunicar les dades personals a empreses del grup per tal d'informar de productes, promocions o altres finalitats comercials.

El client pot exercir el drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, revocar el consentiment d'ús de les seves dades personals per a fins comercials enviant un correu electrònic a edicionssaloria@gmail.com o per carta a Edicions Salòria, SL, Passeig del Parc 26 bx, La Seu d'Urgell, 25700, Lleida.

La relació establerta de l'empresa i els usuaris estarà sotmesa a la legislació i jurisdicció espanyola.

LO 15/1999 del 13 de Desembre.